Saarikylän vuolukivi­esiintymä on Euroopan suurin ja kompaktein talkkiesiintymä

Suomussalmen Saarikylän vuolukiviesiintymät kuuluvat Kuhmon vihreäkivijaksoon. Vihreäkivijakso syntyi lähes kolme miljardia vuotta sitten aktiivisen tuliperäisen toiminnan seurauksena keskelle silloista mannerlaattaa. Vilkasliikkeinen kivisula, magma, virtasi ja tulivuoren kraattereista pöllähteli tulta ja tulikiveä. Mineraalit kiteytyivät magmasta ja tuhka sekä tulivuoren heitteleet jähmettyivät ja kivettyivät muodostaen erilaisia vulkaanisia kiviä. Myöhemmissä vaiheissa ne painuivat syvälle maankuoreen ja siellä kovassa paineessa ja lämpötilassa kiteytyivät uudelleen. Nykyisin niitä kutsutaan vihreäkiviksi ja vihreäkivi on Kainuun maakuntakivi.

Suomussalmen mineraalivarannot muodostuvat neljästä erillisestä esiintymästä (Haaponen, Kivikangas, Sivusuvanto ja Kivisuvanto). Nordic Talc kehittää Haaposen esiintymää talkin tuotantoon ja Kivikankaan esiintymää on louhittu vuolukiven raaka-aineeksi yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Näiden lisäksi Kivisuvannon ja Sivusuvannon esiintymien mineraalivarantoja on selvitetty kairaamalla.

Haaposen esiintymän JORC (2012) -koodin mukaiset todennäköiset mineraalivarannot (”Indicated Resource”) ovat 22,3 miljoonaa tonnia ja niiden keskimääräinen talkkipitoisuus on 44,4 prosenttia. Mineraalivarannon laatimisessa on huomioitu kairaustulokset 80–160 metrin syvyyteen riippuen kairareikien syvyydestä, sekä rikastuskokeiden näytteenottoa varten kaivetut testikuopat ja näistä tehdyt analyysit. Näkemyksemme mukaan mineraalivarantoa on mahdollista kasvattaa 30 miljoonaan tonniin lisäkairauksin.

Haaposen talkkimalmista on tehty vaahdotuskokeita ja niiden perusteella rikasteen laatu soveltuu talkkituotteiden valmistukseen. Esiintymän sivukivien rikkipitoisuus on hyvin alhainen, joka vähentää merkittävästi kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia. Haaposen esiintymälle on tehty avolouhosoptimointi ja laadittu siihen perustuva louhintasuunnitelma. Kallion laatua on selvitetty kalliomekaanisin tutkimuksin ja tietoa hyödynnetään louhinnan suunnittelun riskien hallinnassa.

Varannot

 HaaponenKivi­kangasSivu­suvanto ja
Kivi­suvanto
Pituus (m)345275470
Leveys (m)175140160
Syvyys (m)100+8085
Kairaus (m)2 8605 5403 360
Varannot (Mt)22,3 Mt
talkki­malmia
5 Mt
vuolu­kiveä
9 Mt
mineraali­varanto-
potentiaali
air picture talc manufacturer

Tavoitteena talkki­varantojen hyödyntäminen

Olemme osa
Tulikivi-konsernia

Tuoreet uutiset
Nordic Talcilta