Nordic Talc Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Nordic Talc Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.2.2023. Viimeisin muutos 22.2.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nordic Talc
Y-tunnus: 3129342-4
Osoite: Kuhnustantie 22
Postinumero: 83940
Postitoimipaikka: Nunnanlahti
Puhelinnumero: 020 763 6000
Sähköpostiosoite: erkki.kuronen@nordictalc.fi

2. Rekisterin hoitaja ja tietosuojavastaava

Yritys: Nordic Talc Oy
Nimi: Erkki Kuronen
Osoite: Kuhnustantie 22
Postinumero: 83940
Postitoimipaikka: Nunnanlahti
Puhelinnumero: 020 763 6000
Sähköpostiosoite: erkki.kuronen@nordictalc.fi
Puhelinnumero: 050 599 3539

3. Rekisterin nimi

Nordic Talc Oy:n asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen asiakassuhteiden hoito. Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö


- Yrityksen nimi / Asiakkaan nimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään, jos he ilmoittavat niitä muun muassa sähköpostitse ja puhelimitse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus


Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

10. Evästeiden (cookies) käyttö


Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. Ensimmäisen kerran sivustolle saavuttaessa selain kysyy, sallitaanko evästeet ja millä rajauksilla.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.