talkki valmistus suomi
nordic talc logo

Tavoitteenamme on muuttaa Suomussalmen vuolukivi­tehdas talkintuotanto­laitokseksi ja varmistaa talkki­varantojen teollinen hyödyntäminen ja toiminnan jatkuminen

Ensimmäisessä vaiheessa teemme hankkeen teknistä suunnittelua, kannattavuus­tarkastelua ja arvioimme hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia (YVA). Seuraavassa vaiheessa jatkamme yksityiskohtaista valittujen teknisten ratkaisujen suunnittelua ja haemme toiminnalle ympäristöluvan ja muut tarvittavat luvat ja viranomaishyväksynnät.

Mikäli tulos on positiivinen, investointi- ja rakentamis­päätös on tehtävissä. Rakentamisen jälkeen ovat vuorossa tuotannon käynnistäminen ja vakiinnuttaminen.

Suunniteltu toiminta

Talkin tuotannossa malmi louhitaan avolouhoksesta ja kuljetetaan rikastamolle. Murskauksen ja jauhatuksen jälkeen on vuorossa vaahdotus. Vaahdotuksessa murskattu kiviaines sekoitetaan veteen ja lietettä sekoitetaan ja siihen puhalletaan ilmaa. Talkkipartikkelit tarttuvat ilmakupliin ja nousevat lietekerroksen pintaan, josta ne kerätään vaahdotuskennon reunan yli talteen. Tämä toistetaan niin monta kertaa, että rikasteen talkkipitoisuudeksi saadaan noin 96–97 %. Vaahdotuksen jälkeen rikasteesta poistetaan vesi ja se on valmista jatkojalostettavaksi. Rikastuksessa ylijäänyt aines, rikastushiekka, läjitetään odottamaan joko jatkokäyttöä tai maisemointia. Louhinnassa syntyvät sivukivet hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan rakentamisessa ja jäljelle jäänyt aines läjitetään ja maisemoidaan.