ELY-keskuksen tukema selvitystyö edisti Suomussalmen talkkihanketta

Tulikivi Oyj on toteuttanut ”Selvitys Haaposen esiintymän geologiasta ja geotekniikasta sekä mineraalin käytettävyydestä valittujen tuotteiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa” -hankkeen, johon se on saanut yrityksen kehittämisavustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Avustus on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Saatu avustus on ollut erittäin merkittävä hankkeen eteenpäin viemisessä.

Hanke toteutettiin Tulikiven Suomussalmen Haaposen alueen talkkiesiintymän teollisen hyödyntämisen edistämiseksi. Hankkeessa tarkennettiin esiintymän 3D-mallia ja tutkittiin alueen kallioperän geoteknisiä ominaisuuksia kaivossuunnittelun pohjaksi. Näiden töiden pohjalta päivitetty JORC-yhteensopiva mineraalivarantoarvio kasvoi noin 10 miljoonalla tonnilla 22,3 miljoonaan tonniin, sisältäen keskimäärin 44,4 % talkkia.

Talkkimalmin soveltuvuus teolliseen tuotantoon varmennettiin Metson tekemillä rikastus- sekä suodatuskokeilla ja niiden tuloksiin pohjautuvalla rikastamon esisuunnittelulla, johon sisältyi myös rikastushiekan suodatuksen ja vedenpuhdistustarpeen huomioiminen. Esisuunnittelussa vahvistettiin rikastusprosessin virtauskaavio ja tehtiin tarvittavien laitteiden esivalinta ja alustava mitoitus. Sen perusteella voidaan arvioida prosessin energian tarve ja tarveaineiden kulutus. ”Locked cycle” -rikastuskokeilla simuloitiin tuotantomittakaavan prosessia ja niiden perusteella Haaposen talkkimalmista pystytään tuottamaan hyvälaatuista talkkirikastetta hyvällä saannilla.

Rikastuskokeista saadusta talkkirikasteesta valmistettiin suihkujauhettuja talkkituotteita. Rikastetta jauhettiin kolmeen eri hienouteen, joiden keskiraekoot vaihtelivat noin 2,5 mikronista 5 mikroniin. Jauhetun tuotteen vaaleus kohosi odotetusti hienouden mukana ja talkki säilytti levymäisyytensä.

Hankkeessa on selvitetty myös kaivosalueen sisäistä sekä talkkirikasteen logistiikka ja saatu luotua toimintatapa, jolla saavutetaan sekä taloudellisesti kannattava, että ympäristön kannalta kestävä toimitusketju.

Hankkeen tulosten ansiosta yhtiö jatkaa hankkeen viemistä kohti tuotantovaihetta.

vipuvoimaa

Uutisia

Nordic Talc ja Kajave sopimukseen voimajohtoyhteyden suunnittelusta

Nordic Talc Oy ja Kajave Oy ovat sopineet uuden voimajohtoyhteyden suunnittelun aloittamisesta. Uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa Nordic Talc:n tuotannon tarvitseman tehon. Samalla se vahvistaa Ylä-Kainuun jakeluverkkoa ja mahdollistaa myös muun elinkeinotoiminnan, matkailun ja vihreän siirtymän hankkeiden kehittämisen alueella.

Lue lisää »

ELY-keskuksen tukema selvitystyö edisti Suomussalmen talkkihanketta

Tulikivi Oyj on toteuttanut ”Selvitys Haaposen esiintymän geologiasta ja geotekniikasta sekä mineraalin käytettävyydestä valittujen tuotteiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa” -hankkeen, johon se on saanut yrityksen kehittämisavustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Saatu avustus on ollut erittäin merkittävä hankkeen eteenpäin viemisessä.

Lue lisää »

ELY-keskuksen tukema selvitystyö edisti Suomussalmen talkkihanketta

Tulikivi Oyj on toteuttanut ”Selvitys Haaposen esiintymän geologiasta ja geotekniikasta sekä mineraalin käytettävyydestä valittujen tuotteiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa” -hankkeen, johon se on saanut yrityksen kehittämisavustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Saatu avustus on ollut erittäin merkittävä hankkeen eteenpäin viemisessä.

Lue lisää »