Erkki Kuronen nimitetty Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajaksi

Erkki Kuronen on nimitetty Tulikivi-konserniin kuuluvan Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajaksi. Erkki Kuronen siirtyy Nordic Talciin Sotkamo Silver AB:n konserninjohtajan tehtävästä. Hän on ollut Sotkamo Silverin palveluksessa vuodesta 2016. Tätä ennen Erkki Kuronen toimi Mondo Mineralsin Group Geology and Mining Managerina sekä muissa tehtävissä vuodesta 1996 alkaen.

Nordic Talc Oy:n tavoitteena on Tulikivi Oyj:n Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen. Parhaillaan Nordic Talc Oy valmistelee Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitystä (feasibility study), jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudelliset kannattavuus-ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa sekä YVA-prosessia (ympäristövaikutusten arviointi) varten.

”Olen erittäin tyytyväinen voidessani ilmoittaa Erkki Kurosen nimityksestä Nordic Talc Oy:n toimitusjohtajaksi. Erkillä on 20 vuoden kokemus talkkiesiintymistä ja -liiketoiminnasta Mondo Mineralsilta sekä arvokas kokemus Sotkamo Silverin kaivoksen käynnistämisestä ja tuotannon ylösajosta”, toteaa Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen.

Erkki Kuronen: ”Kiitän Tulikiven hallitusta luottamuksesta ja olen erittäin iloinen mahdollisuudesta ottaa vetovastuu Nordic Talcissa. Lähden innolla edistämään Suomussalmen talkkivarantojen kehittämistä kohti vastuullista ja menestyksekästä teollista hyödyntämistä. Talkkia käytetään meidän kaikkien arjessa, mm. muoveissa, maaleissa ja uusissa biopohjaisissa pakkauksissa.”

Nordic talc oy

Uutisia

Nordic Talc ja Kajave sopimukseen voimajohtoyhteyden suunnittelusta

Nordic Talc Oy ja Kajave Oy ovat sopineet uuden voimajohtoyhteyden suunnittelun aloittamisesta. Uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa Nordic Talc:n tuotannon tarvitseman tehon. Samalla se vahvistaa Ylä-Kainuun jakeluverkkoa ja mahdollistaa myös muun elinkeinotoiminnan, matkailun ja vihreän siirtymän hankkeiden kehittämisen alueella.

Lue lisää »

ELY-keskuksen tukema selvitystyö edisti Suomussalmen talkkihanketta

Tulikivi Oyj on toteuttanut ”Selvitys Haaposen esiintymän geologiasta ja geotekniikasta sekä mineraalin käytettävyydestä valittujen tuotteiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa” -hankkeen, johon se on saanut yrityksen kehittämisavustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Saatu avustus on ollut erittäin merkittävä hankkeen eteenpäin viemisessä.

Lue lisää »