Haaposen talkkimalmista hienojauhettujen talkkituotteiden muovi- ja maalituotetestauskokeet ovat valmistuneet

Tuotetestauksissa käytettiin rikastuskokeiden talkkirikasteesta hienojauhettuja tuotteita. Tuotteita verrattiin referensseinä käytettyihin vastaaviin saman partikkelikoon ja -jakauman omaaviin kaupallisiin talkkituotteisiin.

Muovisovellustestauksessa käytettiin suihkujauhettua Nordic Talc -tuotetta, jonka keskimääräinen raekoko oli noin 2,4 µm. Koesauvat valmistettiin ruiskuvalamalla käyttäen granuloitua talkki-polypropeeniseosta, jossa talkin massaosuus oli 15 %. Koesauvoille tehtiin iskunkestävyys-, taivutuslujuus- ja vetolujuustestit. Testitulosten perusteella Nordic Talcin pilottituotteen ominaisuudet ovat hyvin kilpailukykyiset referenssinä olleeseen kaupalliseen talkkituotteeseen verrattuna.

Vastaavasti maalitestauksessa käytettiin suihkujauhettua Nordic Talc -tuotetta vesiohenteisen pohjamaalin valmistukseen. Talkin keskimääräinen raekoko oli noin 4,5 µm. Tulosten mukaan Nordic Talc tuotteen ominaisuudet vastasivat kaupallisen talkkituotteen ominaisuuksia ja se soveltuu käytettäväksi maalisovelluksiin.

”Olen erittäin tyytyväinen erinomaisiin tuloksiin näin varhaisessa tuotekehityksen vaiheessa. Tulokset vahvistavat Haaposen talkkimalmin soveltuvuuden ja potentiaalin. Jatkamme luottavaisin mielin hankkeen kehittämistä.”, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Erkki Kuronen.

talkki

Uutisia

Nordic Talc ja Kajave sopimukseen voimajohtoyhteyden suunnittelusta

Nordic Talc Oy ja Kajave Oy ovat sopineet uuden voimajohtoyhteyden suunnittelun aloittamisesta. Uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa Nordic Talc:n tuotannon tarvitseman tehon. Samalla se vahvistaa Ylä-Kainuun jakeluverkkoa ja mahdollistaa myös muun elinkeinotoiminnan, matkailun ja vihreän siirtymän hankkeiden kehittämisen alueella.

Lue lisää »

ELY-keskuksen tukema selvitystyö edisti Suomussalmen talkkihanketta

Tulikivi Oyj on toteuttanut ”Selvitys Haaposen esiintymän geologiasta ja geotekniikasta sekä mineraalin käytettävyydestä valittujen tuotteiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa” -hankkeen, johon se on saanut yrityksen kehittämisavustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Saatu avustus on ollut erittäin merkittävä hankkeen eteenpäin viemisessä.

Lue lisää »