Suomussalmen talkkihankkeen sivutuotteen hyödynnettävyysselvitys

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Nordic Talc Oy:lle yrityksen kehittämisavustusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) Suomussalmen talkkihankkeen sivutuotteen hyödynnettävyysselvitykseen.

Hankkeessa selvitetään Suomussalmen talkkihankkeen sivutuotteen hyödyntämistä. Tavoitteena on parantaa hankkeen resurssitehokkuutta ja kannattavuutta hyödyntämällä toiminnan sivuvirtoja ja tukea samalla kansallisia ja EU-tason tavoitteita.

Hanke päättyy viimeistään huhtikuussa 2024.

eu osarahoittama fin

Uutisia

Nordic Talc ja Kajave sopimukseen voimajohtoyhteyden suunnittelusta

Nordic Talc Oy ja Kajave Oy ovat sopineet uuden voimajohtoyhteyden suunnittelun aloittamisesta. Uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa Nordic Talc:n tuotannon tarvitseman tehon. Samalla se vahvistaa Ylä-Kainuun jakeluverkkoa ja mahdollistaa myös muun elinkeinotoiminnan, matkailun ja vihreän siirtymän hankkeiden kehittämisen alueella.

Lue lisää »

ELY-keskuksen tukema selvitystyö edisti Suomussalmen talkkihanketta

Tulikivi Oyj on toteuttanut ”Selvitys Haaposen esiintymän geologiasta ja geotekniikasta sekä mineraalin käytettävyydestä valittujen tuotteiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa” -hankkeen, johon se on saanut yrityksen kehittämisavustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Saatu avustus on ollut erittäin merkittävä hankkeen eteenpäin viemisessä.

Lue lisää »