Suomussalmen talkkihankkeen sivutuotteen hyödynnettävyysselvitys

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Nordic Talc Oy:lle yrityksen kehittämisavustusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) Suomussalmen talkkihankkeen sivutuotteen hyödynnettävyysselvitykseen.

Hankkeessa selvitetään Suomussalmen talkkihankkeen sivutuotteen hyödyntämistä. Tavoitteena on parantaa hankkeen resurssitehokkuutta ja kannattavuutta hyödyntämällä toiminnan sivuvirtoja ja tukea samalla kansallisia ja EU-tason tavoitteita.

Hanke päättyy viimeistään huhtikuussa 2024.

eu osarahoittama fin

Uutisia

ELY-keskuksen tukema selvitystyö edisti Suomussalmen talkkihanketta

Tulikivi Oyj on toteuttanut ”Selvitys Haaposen esiintymän geologiasta ja geotekniikasta sekä mineraalin käytettävyydestä valittujen tuotteiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa” -hankkeen, johon se on saanut yrityksen kehittämisavustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Saatu avustus on ollut erittäin merkittävä hankkeen eteenpäin viemisessä.

Lue lisää »