Talkkihankkeen suunnittelu ja vaikutusarvioinnit etenevät – info- ja keskustelutilaisuus 15.8.2023

Kesä on kauneimmillaan, mutta hankkeen ympäristövaikutusten arviointi etenee. Kesän mittaan tehdään vielä mm. kalastoselvityksiä, läheisten lampien syvyyskartoitusta ja täydennetään luontoselvityksiä.

Tärkeä osa ympäristövaikutusten arviointia on myös sosiaalisten vaikutusten arviointi. Osana sitä tulemme järjestämään elo-syyskuun vaihteessa asukas- ja sidosryhmäkyselyn, jolla kartoitamme alueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä hankkeesta ja sen vaikutuksista.

Järjestämme info- ja keskustelutilaisuuden 15.8.2023 klo 17:00 alkaen ja siihen voi osallistua paikan päällä Tulikiven Suomussalmen tehtaalla tai etäyhteydellä.

Lisätietoa sekä kyselystä, että tilaisuuteen osallistumisesta, saatte jatkossakin Nordic Talcin verkkosivuilta.

Uutisia

Nordic Talc ja Kajave sopimukseen voimajohtoyhteyden suunnittelusta

Nordic Talc Oy ja Kajave Oy ovat sopineet uuden voimajohtoyhteyden suunnittelun aloittamisesta. Uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa Nordic Talc:n tuotannon tarvitseman tehon. Samalla se vahvistaa Ylä-Kainuun jakeluverkkoa ja mahdollistaa myös muun elinkeinotoiminnan, matkailun ja vihreän siirtymän hankkeiden kehittämisen alueella.

Lue lisää »

ELY-keskuksen tukema selvitystyö edisti Suomussalmen talkkihanketta

Tulikivi Oyj on toteuttanut ”Selvitys Haaposen esiintymän geologiasta ja geotekniikasta sekä mineraalin käytettävyydestä valittujen tuotteiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa” -hankkeen, johon se on saanut yrityksen kehittämisavustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Saatu avustus on ollut erittäin merkittävä hankkeen eteenpäin viemisessä.

Lue lisää »