Tervetuloa mukaan edelläkävijöiden matkalle

Nordic Talcin uudet verkkosivut ovat nyt valmiit. Tavoitteenamme on viestiä hankkeesta avoimesti ja ymmärrettävästi. Kertoa siitä mihin talkkia käytetään ja miten se näkyy meidän arjessamme sekä siitä, että me haluamme olla edelläkävijöitä ja rakentaa 2030-luvun kaivoksen, joka tuottaa hiilineutraalia ja jäljitettävää, vastuullista talkkia.

Halusimme näköisemme sivut ja mielestämme sellaiset saimme, kiitos KipinäMedian tiimille, jonka kanssa oli miellyttävää näitä ideoida ja rakentaa. Tässä on lopputulos ja samalla matkan alku. Tulemme päivittämään uutisia hankkeen edistymisestä ja tunnelmia matkan varrelta. Pidetään yhteyttä!

talkki

Uutisia

Nordic Talc ja Kajave sopimukseen voimajohtoyhteyden suunnittelusta

Nordic Talc Oy ja Kajave Oy ovat sopineet uuden voimajohtoyhteyden suunnittelun aloittamisesta. Uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa Nordic Talc:n tuotannon tarvitseman tehon. Samalla se vahvistaa Ylä-Kainuun jakeluverkkoa ja mahdollistaa myös muun elinkeinotoiminnan, matkailun ja vihreän siirtymän hankkeiden kehittämisen alueella.

Lue lisää »

ELY-keskuksen tukema selvitystyö edisti Suomussalmen talkkihanketta

Tulikivi Oyj on toteuttanut ”Selvitys Haaposen esiintymän geologiasta ja geotekniikasta sekä mineraalin käytettävyydestä valittujen tuotteiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa” -hankkeen, johon se on saanut yrityksen kehittämisavustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Saatu avustus on ollut erittäin merkittävä hankkeen eteenpäin viemisessä.

Lue lisää »